ผลการตัดสินการแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวงประจำปี 2558

สิ้นสุดการรอคอย!!! สำหรับการแข่งขันวาดภาพของน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 8 (ประจำปี 2558) ... ผลการตัดสินรางวัลศิลปินดาวเด่น ทั้ง 3 รางวัล ดังนี้่ค่ะ

1. รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ยอดเยี่ยม

B 38

B38 : พลอยพรรณษา พันธ์โพธิ์ทอง (พลอย)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

B 42

2. รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ความคิดสร้างสรรค์

B42 : กัมพล มุ่งงาม (เผือก)

วิทยาลัยช่างศิลป์

B 37

3. รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ดีเด่น

B37 : ประไพพักตร์ เนียมรัตน์ (ปุ้ย)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ประจำปี ๒๕๕๘ กับหัวข้อ“สำนึกไทย”

....ดาวเด่นบัวหลวงรุ่นที่ 8 ร่วมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสมทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ต่าง ๆ “สำนึกไทย ช่วยให้ไทยฟื้นขึ้นมา” โครงการดาวเด่นบัวหลวง101 เชิญชวนทุกคนมาปลุก ‘สำนึกรักไทย’ ไปกับเพลงปลุกใจเว่อร์ชั่น 2015

แล้วมาร่วมเชียร์ ร่วมโหวต ร่วมแชร์ ผลงานภายใต้แนวคิด ‘สำนึกรักไทย’ ในแง่มุมต่างๆของ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รุ่นที่ 8 ได้ที่นี่ พร้อมทั้งร่วมลุ้นรางวัล ผู้ร่วมโหวตทุกวัน วันละ 2 รางวัล (ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 พ.ย. 2558)

... ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ที่นี่ ...

MV เพลง "สำนึกไทย 2015"

VDO CLIP

ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชม และเชียร์
การแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
ดาวน์โหลด MV สำนึกไทย ได้ที่นี่

กิจกรรมร่วมโหวต

ลุ้นรางวัลเสื้อยืดที่ระลึกโครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ทุกวัน
วันละ 2 รางวัล

ผู้โชคดีประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

1. คุณสิริพร อินอ่อน | โหวตให้กับ B 01
2. คุณนุชราภรณ์ ถิระโคตร | โหวตให้กับ B 03

ผู้โชคดีประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

1. คุณยุพิน มีจำนงค์ | โหวตให้กับ B 35
2. คุณรุสไซนี อาแวบือซา | โหวตให้กับ B 09

ผู้โชคดีประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

1. คุณมณี ปักกะสัง | โหวตให้กับ B 17
2. คุณดนัยพัฒน์ ขันกฤษณ์ | โหวตให้กับ B 40

หมายเหตุ : ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2281-5360 ถึง 1 (ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)

[ดูรายชื่อผุ้โชคดีทั้งหมดที่นี่]

ร่วมโหวตผลงานผู้เข้าแข่งขัน

B48 นริศรา กันยายุทธ (สเมิร์ฟ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลคะแนน : 43
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B49 พิชัย สุกาวงศ์ (แบงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลคะแนน : 99
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B50 เฉลิมพงษ์ หลั่งแร่ (เบิร์ด) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผลคะแนน : 151
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B51 พนิดา พรหมเมตตา (แฟนต้า) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลคะแนน : 86
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B52 สาวิตรี หนุดหละ (สอง) มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลคะแนน : 76
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B53 แสงดาว เลื่อยกระโทก (ดาว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา ผลคะแนน : 65
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B54 ปริวรรธต์ แก้วสุวรรณ (บอย) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผลคะแนน : 96
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B55 บุหลัน เสนีวงศ์ณอยุธยา (หนึ่ง) วิทยาลัยช่างศิลป์ ผลคะแนน : 48
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B56 ศิริพร เพ็ชรเนตร (เมล์) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผลคะแนน : 116
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B57 จิตรกัญญา ไชยบุญทา (แจ๊บ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ผลคะแนน : 67
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B58 นพดล คงพิเชียรศรี (ตู่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี ผลคะแนน : 67
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B59 ชุติกร อาบสีแดง (เอ็ม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร ผลคะแนน : 7
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B60 พีระพล บุญเลี้ยง (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลคะแนน : 110
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B61 สุริวัฒน์ แดงประดับ (ป๋า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ผลคะแนน : 39
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B62 ภัคพล เมฆสุวรรณ (ดีเค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลคะแนน : 88
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B63 ปฏิพล สุพรรณพงศ์ (โจ้) มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลคะแนน : 81
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B64 จักรกฤษณ์ เสืออบ (ปอนด์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ผลคะแนน : 84
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B01 รชตะ กาญจนสุนทร (คำรน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลคะแนน : 530
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B02 ผกามาศ มากโม (เบส) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลคะแนน : 1037
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B03 จรัญ พุฒพวง (สาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลคะแนน : 519
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B04 ศิววงศ์ รักวงศ์วรศิ (ปาร์ค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ผลคะแนน : 407
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B05 ทินกร มุนินคำ (นัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลคะแนน : 102
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B06 ณัฐพล พิมคีรี (หนุ่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลคะแนน : 33
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B07 พินิจ ศรีประดู่ (นุ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลคะแนน : 64
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B08 ณัฐชัย รักษาศิริ (เอ๋ย) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ผลคะแนน : 111
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B09 อัปนัน มีอลี (นัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลคะแนน : 459
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B10 ญาพร พรหมนรกิจ (ขิม) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลคะแนน : 42
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B11 จุฬาลักษณ์ สันติสิริ (ตั๊ก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลคะแนน : 171
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B12 สภา อัศวานุวัตร (บลู) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผลคะแนน : 251
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B13 กัลยารัตน์ ขีดสร้อย (แพท) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลคะแนน : 63
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B14 วิรัตน์ เสือกลิ่น (เจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลคะแนน : 208
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B15 ปฏิภาณ นิยมทรัพย์ (ดิว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลคะแนน : 46
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B16 วรวุฒิ อิ่นคำ (ตูน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลคะแนน : 90
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B17 พิชชารีย์ บุญหลัง (จิ๋ว) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี ผลคะแนน : 388
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B18 อมร วงษ์จีน (มอญ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี ผลคะแนน : 46
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B19 พิสิทธิ์ สิทธิศักดิ์ (โจ) สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลคะแนน : 75
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B20 จิรายุทธ งามงอน (จ่อย) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลคะแนน : 5724
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B21 บุญฤทธิ์ ภูมิสมบัติ (นาย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลคะแนน : 57
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B22 รติพร ตีรสุภาพกุล (จิ๊บ) มหาวิทยาลัยบูรพา ผลคะแนน : 11
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B23 อลิษา สาสกุล (เม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ผลคะแนน : 58
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B24 วรนาถ หลุ่มภู (โบ้) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลคะแนน : 504
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B25 ธรณินทร์ พรนันทิกุล (ตู๋) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลคะแนน : 90
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B26 ศักดิ์นรินทร์ วิบูลย์กุล (วิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลคะแนน : 54
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B27 ปัจฉยา ไชยสุวรรณ (อั๋น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลคะแนน : 616
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B28 สุไฮมี สะมะแอ (มี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลคะแนน : 34
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B29 ภานุพงศ์ แก้วคง (เป้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา ผลคะแนน : 146
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B30 ลลิดา อาศัยราช (พลอย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร ผลคะแนน : 5
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B31 ฮีดายะต์ มะหะวี (ดายะ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลคะแนน : 82
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B32 ชมรวี สุขโสม (โจ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี ผลคะแนน : 36
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B33 นภดนัย นวมะชิติ (มะ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลคะแนน : 59
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B34 ชรินทร์ อินตา (เจมส์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ผลคะแนน : 24
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B35 ณัฐรดี มีจำนงค์ (มุก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลคะแนน : 2626
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B36 เอาดี้ย์ สาราณีย์ (เอาดี้ย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลคะแนน : 356
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B37 ประไพพักตร์ เนียมรัตน์ (ปุ้ย) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลคะแนน : 61
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B38 พลอยพรรณษา พันธ์โพธิ์ทอง (พลอย) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลคะแนน : 67
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B39 ธีทัต แซ่ว่าง (ทัต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ผลคะแนน : 56
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B40 ณัฏฐณิชา ทิมงคล (บลู) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลคะแนน : 19940
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B41 นัสวี ฉิมยศ (ไทร) มหาวิทยาลัยบูรพา ผลคะแนน : 76
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B42 กัมพล มุ่งงาม (เผือก) วิทยาลัยช่างศิลป์ ผลคะแนน : 26
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B43 นพปฎล ศรีเมือง (แอ็ฟ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลคะแนน : 178
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B44 วิสูตร แสงศิริ (ก็อต) สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลคะแนน : 53
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B45 ชัชวาล พุทธจิรางกูร (เรน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลคะแนน : 53
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B46 พรวรินทร์ ฟองฟูม (มิว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา ผลคะแนน : 17028
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B47 ภาณุพงศ์ ยิ้มย่อง (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา ผลคะแนน : 398
ดูผลงาน โหวตผลงาน

เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม “สำนึกไทย”

ลุ้นรับรางวัล หนังสือ 3 ทศวรรษ 1 ชุด (มี 3 เล่ม) พร้อมเสื้อยืดที่ระลึก โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ของรางวัลมีจำนวน 5 รางวัล

กิจกรรมสำนึกไทย

กติกาง่ายๆ ดังนี้

  • ผู้ร่วมสนุกทุกคนต้อง Like Facebook Page : "ดาวเด่นบัวหลวง 101"
  • ลงชื่อตัวเองและชื่อ Facebook ของตัวเอง ที่ใต้โพสกิจกรรมใน Facebook Page : ดาวเด่นบัวหลวง 101 ก่อน
  • โพสภาพถ่าย, ภาพที่วาดเอง, คลิปที่จัดทำเอง หรือข้อความที่สื่อความหมายถึง "สำนึกไทย" บนหน้า Timeline Facebook หรือ Instagram ของตัวเอง (อย่าลืมตั้งค่าเป็น Public) และ ติดแฮชแท็ก (Hash Tag) #สำนึกไทย และ #bualuang58

instagram : Bualuang101

ดูทั้งหมด
ชื่อ :
สกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสยืนยัน :