ศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง ยอดเยี่ยม
นายธนากร บัวปลอด
มหาวิทยาลัยศิลปากร

<คลิกเพื่อดูรูปใหญ่>

ศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง ความคิดสร้างสรรค์
นายอนีส นาคเสวี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

<คลิกเพื่อดูรูปใหญ่>

ศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง ขวัญใจประชาชน
นายบัณฑิต โฆษิตกิตติวงศ์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

<คลิกเพื่อดูรูปใหญ่>

ผลงานจากฝีแปรงของ อาจารย์ถวัล ดัชนี
ได้แก่ ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตทาง
SMS
หมายเลข 086
-802-45XX


ผลงานจากฝีแปรงของ
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ได้แก่ ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตทางเว็บไซต์

คุณ เหมือนฝัน ปะบัวบาน


ผลงานจากฝีแปรงของ
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ได้แก่ ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตทางเว็บไซต์ 

คุณ ธงชัย ทะละวงษ์


ผลงานจากฝีแปรงของ
อาจารย์ปรีชา เถาทอง

ได้แก่ ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตทางเว็บไซต์
คุณ ตูน


ผลงานจากฝีแปรงของ
"อาจารย์ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์
"
ได้แก่ ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตทาง
SMS
หมายเลข 080
-184-81XX


ผลงานจากฝีแปรงของ
อาจารย์สาธิต ทิมวัฒนบันเทิง

ได้แก่ ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตทางเว็บไซต์

คุณ ณริยา


ผลงานจากฝีแปรงของ
อาจารย์สาธิต ทิมวัฒนบันเทิง

ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตทาง SMS
หมายเลข 084-585-67XX


ผลงานจากฝีแปรงของ
อาจารย์ธงชัย รักปทุม

ได้แก่ ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตทาง
SMS
หมายเลข 083
-525-04XX


ผลงานจากฝีแปรงของ
อาจารย์ธนะ เลาหะกัยกุล

ได้แก่ ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตทางเว็บไซต์

คุณ พัชราภรณ์

เงื่อนไขการติดต่อขอรับรางวัล101

ติดต่อขอรับรางวัลที่ได้ที่
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ - 0-2281-5360 to 61
แฟกซ์ - 0 2281 5359

*** ติดต่อขอรับรางวัลได้ภายในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2551 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตทาง SMS ให้นำข้อความที่ได้รับการติดต่อจากทีมงาน มาแสดงเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล

ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตทางเว็บไซต์ ให้พิมพ์อีเมล์ที่ได้รับการติดต่อจากทีมงาน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล
คลิปวิดีโอ บทสัมภาษณ์และบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ วันที่10 : 24 ธันวาคม 2551
< ดูภาพบรรยากาศงานทั้งหมด คลิกที่นี่ >
ภาพบรรยากาศ วันที่9 : 23 ธันวาคม 2551
< ดูภาพบรรยากาศงานทั้งหมด คลิกที่นี่ >
ภาพบรรยากาศ วันที่8 : 22 ธันวาคม 2551
< ดูภาพบรรยากาศงานทั้งหมด คลิกที่นี่ >
ภาพบรรยากาศ วันที่7 : 21 ธันวาคม 2551
< ดูภาพบรรยากาศงานทั้งหมด คลิกที่นี่ >
ภาพบรรยากาศ วันที่6 : 20 ธันวาคม 2551
< ดูภาพบรรยากาศงานทั้งหมด คลิกที่นี่ >
ภาพบรรยากาศ วันที่5 : 19 ธันวาคม 2551
< ดูภาพบรรยากาศงานทั้งหมด คลิกที่นี่ >
ภาพบรรยากาศ วันที่4 : 18 ธันวาคม 2551
< ดูภาพบรรยากาศงานทั้งหมด คลิกที่นี่ >
ภาพบรรยากาศ วันที่3 : 17 ธันวาคม 2551
< ดูภาพบรรยากาศงานทั้งหมด คลิกที่นี่ >
ภาพบรรยากาศ วันที่2 : 16 ธันวาคม 2551
< ดูภาพบรรยากาศงานทั้งหมด คลิกที่นี่ >
ภาพบรรยากาศ วันที่1 : 15 ธันวาคม 2551
< ดูภาพบรรยากาศงานทั้งหมด คลิกที่นี่ >
ภาพบรรยากาศวันเปิดงาน
< ดูภาพบรรยากาศงานทั้งหมด คลิกที่นี่ >