คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช คลิกที่นี่เพื่อชมคลิปวิดีโอ
นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์
นายถวัลย์ ดัชนี
ศาสตราจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี  
ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์  
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง คลิกที่นี่เพื่อชมคลิปวิดีโอ
นายธงชัย รักปทุม  
นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน  
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ คลิกที่นี่เพื่อชมคลิปวิดีโอ
ศาสตราจารย์ธนะ เลาหกัยกุล  
ศาสตราจารณ์วิโชค มุกดามณี