ขอเชิญฟังการบรรยาย-เสวนา โดยศิลปินอาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
15 – 23 พฤศจิกายน 2552
101 ถ.ราชดำเนินกลาง แขงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-2815360-1 โทรสาร 02-281-5359
วัน เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร หมายเหตุ
อาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 52 09.30 – 10.30 น. "ทำไมผมถึงประสบความสำเร็จในเส้นทางศิลปะ " อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี  
จันทร์ 16 พ.ย. 52 13.00 – 14.30 น.  " สื่อผสมร่วมสมัย "  ศาสตราจารย์ธนะ เลาหกัยกุล  
อังคาร 17 พ.ย. 52 09.00 – 12.00 น. " ชีวิตนี้เพื่อใคร " พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ  
วันพุธ 18 พ.ย. 52 13.00 – 14.30 น. " เรียนศิลปะต้องเป็นศิลปินหรือ? " คุณรวิชญ์ เทิดวงส์
คุณ ติ๊ก ชิโร่
(ดำเนินรายการโดย
คุณวาสนา อาดัม)
พฤหัสบดี 19 พ.ย. 52 13.00 – 14.30 น. " ตอนผมอายุเท่าคุณ " ผศ.ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
อ.สมภพ บุตราช
ศ.วิโชค มุกดามณี
 
ศุกร์ 20 พ.ย. 52 09.30 – 12.00 น. " ศิลปินสู่สังคม " รศ.สุขุม นวลสกุล  
เสาร์ 21 พ.ย. 52 13.00 – 14.30 น. " จากศิลปินบัวหลวง สู่ศิลปินแห่งชาติ " รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก
(ศิลปินแห่งชาติ)
 
อาทิตย์ 22 พ.ย. 52 13.00 – 14.30 น. " คุยกับเจ้าของแกลลอรี่ " คุณนำทอง (นำทองแกลลอรี่)
คุณวราภรณ์ มันวงศา (CVN Gallery)
คุณเอกอนงค์ พรรณเชษฐ์ (100 ต้นสนแกลลอรี่)
ดำเนินรายการ โดย 
อ.วุฒิกร คงคา
จันทร์ 23 พ.ย. 52 13.00 – 14.00 น. " คุยกับนักสะสมศิลปะ " ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
คุณบุญฤทธิ์ ภิญโญโสภณ
ดำเนินรายการโดย
คุณอภิชาต รมยะรูป
อังคาร 24 พ.ย. 52 14.30 น. " ประกาศผลการแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวง "