หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการแข่งขัน กฎ กติกา การตัดสิน ร่วมโหวตผลงาน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
       
       
       
       
       
       
       
   
   
 

ผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับการแข่งขันวาดภาพสดในโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ประจำปี 2553 ... ทางคณะกรรมการใช้เวลาในการพิจารณาตัดสินกันอย่างเคร่งเครียด และในที่สุดเราก็ได้ดาวเด่นบัวหลวงประจำปี 2553 เป็นที่เรียบร้อย โดยผลการตัดสินผลงานภาพวาดจากน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา 46 ชีวิต จาก 23 สถาบัน มีดังนี้ค่ะ


รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม ประจำปี 2553 ได้แก่

นาย ประเสริฐ ยอดแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

 

รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงความคิดสร้างสรรค์ ประจำปี 2553 ได้แก่

นางสาว พชรวรรณ มาลัย ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)

 

รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงขวัญใจประชาชน ประจำปี 2553 ได้แก่

นาย เบญจพล โอสถานุเคราะห์ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

 

 

 

 

 

ผลงานภาพวาดของ "อ.ปรีชา เถาทอง"

ผู้โชคดี คือ ผู้ร่วมโหวตทาง SMSหมายเลขโทรศัพท 085-763-xxxx

 

ผลงานภาพวาดของ "อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์"

ผู้โชคดี คือ ผู้ร่วมโหวตทาง SMSหมายเลขโทรศัพท 082-145-xxxx

 

ผลงานภาพวาดจาก "คุณอภิสรา นุตยกุล"

ผู้โชคดี คือ ผู้ร่วมโหวตทาง SMS หมายเลขโทรศัพท 087-967-xxxx

 

ผลงานภาพวาดจาก "คุณณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์"

ผู้โชคดี คือ"คุณทรงภรณ์ พิศวง"

(ผู้ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ Kapook.com)

 

ผลงานภาพวาดจาก "คุณมนตร์ลดา พงษ์พานิช"

ผู้โชคดี คือ ผู้ร่วมโหวตทาง SMS หมายเลขโทรศัพท 081-303-xxxx

 

ผลงานภาพวาดจาก "คุณนัยกานต์ สุพุทธิพงศ์"

ผู้โชคดี คือ ผู้ร่วมโหวตทาง SMS

หมายเลขโทรศัพท087-631-xxxx

 

ผลงานภาพวาดจาก "คุณพลอย จริยเวช"

ผู้โชคดี คือ ผู้ร่วมโหวตทาง SMS

หมายเลขโทรศัพท086-161-xxxx

 

ผลงานภาพวาดจาก "คุณพลอย จริยเวช"

ผู้โชคดี คือ"คุณสุพรรณี รอดภัย"

(ผู้ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ Kapook.com)

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลร่วมกิจกรรมโหวตศิลปิน สามารถนำหลักฐานมายืนยันการสิทธิ

ได้ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2281-5360-1

 

 
ภาพบรรยากาศ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
 
ภาพบรรยากาศ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
 
ภาพบรรยากาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
 
ภาพบรรยากาศ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553
 
ภาพบรรยากาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553
----------------------------------------------------------------------------

คลิปบรรยากาศ
วันประกาศผลการตัดสิน


คลิปสัมภาษณ์

นายประเสริฐ ยอดแก้ว


คลิปสัมภาษณ์

นางสาวพชรวรรณ มาลัย


คลิปสัมภาษณ์

นายเบญจพล โอสถานุเคราะห์


คลิปสัมภาษณ์

นายมรุต มากขาว


คลิปบรรยากาศ
16 พฤศจิกายน 2553

คลิปบรรยากาศ
15 พฤศจิกายน 2553

คลิปบรรยากาศ
14 พฤศจิกายน 2553

คลิปบรรยากาศ
13 พฤศจิกายน 2553

คลิปบรรยากาศ
12 พฤศจิกายน 2553

คลิปบรรยากาศ
11 พฤศจิกายน 2553


คลิปบรรยากาศ
10 พฤศจิกายน 2553


คลิปสัมภาษณ์
อ.ถวัลย์ ดัชนี


คลิปบรรยากาศ
9 พฤศจิกายน 2553


คลิปบรรยากาศ
8 พฤศจิกายน 2553


คลิปรวมสัมภาษณ์

19 ตุลาคม 2553


บรรยากาศงานแถลงข่าว
19 ตุลาคม 2553


บรรยากาศวันปฐมนิเทศ
18 ตุลาคม 2553


คลิปสัมภาษณ์
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

คลิปสัมภาษณ์
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

คลิปสัมภาษณ์
ศ.ปรีชา เถาทอง

คลิปสัมภาษณ์
คุณโสภิตนภา ชุ่มภาณี

คลิปสัมภาษณ์
คุณพลอย จริยเวช
รางวัลศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง ยอดเยี่ยม
นางสาวจุฑารัตน์ กอบนวรักษ์
รางวัลศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง ความคิดสร้างสรรค์
นางสาวสุนันทา วินทอง
รางวัลศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง ขวัญใจประชาชน
นายธนินท์รัฐ เกตุแก้ว
ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ยอดเยี่ยม
นายธนากร บัวปลอด : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ความคิดสร้างสรรค์
นายอนีส นาคเสวี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ขวัญใจประชาชน
นายบัณฑิต โฆษิตกิตติวงศ์:จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย