หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการแข่งขัน กฎ กติกา การตัดสิน ร่วมโหวตผลงาน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
       
       
       
       
       
       
       
   
   
 

 

กำหนดการแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553
วันที่ 8 - 17 พฤศจิกายน 2553
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

วัน
เวลา
กิจกรรม

วันจันทร์
8 พฤศจิกายน 2553

09.00 - 09.30

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ลงทะเบียน
09.30 - 10.30
บรรยาย หัวข้อ "การสร้างสรรค์ผลงาน วิถีถวัลย์ ดัชนี"
และสาธิต การสร้างสรรค์ผลงาน โดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี
10.30 - 10.45
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15
ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมความสามัคคี
12.15 - 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00
ชี้แจงกติกาและการปฏิบัติระหว่างแข่งขัน แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
14.00 - 15.00
แนะนำการตกแต่งพื้นที่ โดย อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา
15.00 - 18.00
ผู้ร่วมโครงการลงมือแต่งพื้นที่ของตนเองและปฏิบัติงาน
18.00 - 19.30
ร่วมสังสรรค์และรับประทานอาหารเย็น
9-16 พฤศจิกายน 2553
09.00 - 13.00
นักศึกษาลงทะเบียน และปฏิบัติงาน
13.00 - 14.30
บรรยายโดย ศิลปินอาวุโส / วิทยากร
18.00 - 19.30
ร่วมสังสรรค์และรับประทานอาหารเย็น

วันพุธ
17 พฤศจิกายน 2553

09.00 - 12.00
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
12.30
ประกาศผลและมอบรางวัล

--------------------------------------------------------------------

 

การบรรยายพิเศษ ในระหว่างการแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวง วันที่ 9 - 16 พฤศจิกายน 2553

 

วัน เวลา หัวข้อการบรรยายพิเศษ ผู้บรรยาย
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553 13.00 - 14.30 เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะ รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 13.00 - 14.30 เรียนศิลปะต้องเป็นศิลปินหรือ คุณชัยประนิน วิสุทธิผล
คุณธวัชชัย สมคง
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 13.00 - 14.30 ศิลปะกับการดำเนินชีวิต พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 13.00 - 14.30 หลักปรัชญากับศิลปะ ศ.กำจร สุนพงษ์ศรี
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 13.00 - 14.30 ตอนผมอายุเท่าคุณ อ. อนุพงษ์ จันทร
อ. ประสงค์ ลือเมือง
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 13.00 - 14.30 จากศิลปินบัวหลวงสู่ศิลปินแห่งชาติ ศ.เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553 13.00 - 14.30 "ศิลปิน-หอศิลป์ จะสู่ความสำเร็จร่วมกันได้อย่างไร ?" ผศ..ถาวร โกอุดมวิทย์
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 13.00 - 14.30 คุยกับ นักสะสมศิลปะ แกลลอรี่ / collector

 

หมายเหตุ : วิทยากรและวันบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงตามความความเหมาะสม

 

--------------------------------------------------------------------