การแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ในปีนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 5 (ประจำปี 2555) แข่งขันโดยนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา จากสถาบันการศึกษา 25 สถาบันทั่วประเทศ มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งจะทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 17-27พฤศจิกายน 2555 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีการบรรยายจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ เรียนรู้เทคนิค แนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ นานาทัศน์ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาบุคลิกภาพในสังคม ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตศิลปิน

ขอเชิญทุกท่านร่วมเชียร์ ร่วมลุ้น ร่วมโหวต ให้กับศิลปิน หรือผลงานที่ชื่นชอบ ผ่านที่นี่ หรืออีกหนึ่งช่องทาง คือ Facebook ดาวเด่นบัวหลวง101 (www.facebook.com/Bualuang101) สำหรับผู้ร่วมโหวต หรือคลิก Like ให้กับผลงานทุกท่าน รอลุ้นรับเสื้อที่ระลึกโครงการฯ ทุกวันฟรี นอกจากนี้ทุกเสียงโหวต ยังรอลุ้นรางวัลใหญ่ ... "ทริปล่องเรือ รักเจ้าพระยา กับตาวิเศษ" สุดสายปลายทางที่เกาะเกร็ด พร้อมร่วมกิจกรรมมันส์ ๆ ฟรีตลอดรายการ อีก 10 รางวัล(รางวัลละ 2 ท่าน) ^^ โหวต และ Like กันได้ทุกวันนะจ๊ะ :)

 

รางวัลยอดเยี่ยม
รางวัลความคิดสร้างสรรค์
รางวัลดีเด่น
รางวัลพิเศษ
[B 27] นายกิตติศักดิ์ เทพเกาะ
คณะจิตรกรรม ศิลปากร
[B 44] นายนิติพล เลาย้าง
มทร.ล้านนา ภาคพายัพ
[B 45] นายจรงค์ เจริญสุข
ม.ทักษิณ สงขลา
[B 30] นางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

บรรยากาศ งานตัดสินและประกาศผลรางวัล ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ประจำปี 2555

สัมภาษาณ์ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลยอดเยี่ยม

สัมภาษาณ์ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลความคิดสร้างสรรค์

ดูคลิปบรรยากาศทั้งหมด

1. คุณอินธิรา ฤทธิรงค์
2. คุณสราวุธ วงษาศิลชัย
3. คุณอังคณา กุลเกตุ
4. คุณมัชฌิมา เม่นสิน
5.คุณพรสุดา ไชยเพชร

6. คุณมะ แม
7. คุณอรศิริ จิตรพันธ์
8. คุณเบญจมาศ มูลม่อม
9. คุณเจน ศรีเจริญศักดิ์์
10. คุณ Kanjanaporn Dongkeaw

ทีมงานจะทำการติดต่อเพื่อยืนยันการนัดหมาย หากผู้โชคดีอันดับ 1-10 สละสิทธิ
ทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีทดแทนในลำดับต่อไป

 

>> ชมคลิปวีดีโอผู้ร่วมทริปล่องเรือได้ที่นี่ค่ะ<<

 

ชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่นะคะ

 


เบอร์ที่ได้อันดับ 6-10 : B34 | B47 | B10 | B48 | B22

ดู Gallery ทั้งหมด

B 01 นางสาวธนวรรณ แสงวิสุทธิ์

คณะครุศาสตร์ จุฬา

ผลคะแนน | WEB : 136 | FB : 104

B 02 นายศักดิ์ธร เที่ยงธรรม

มรภ.นครราชสีมา

ผลคะแนน | WEB : 410 | FB : 85

B 03 นายอภิสิทธิ์ มณีธร

มรภ.เชียงราย

ผลคะแนน | WEB : 175 | FB : 79

B 04 นางสาวผกามาศ ด้วงช่วย

มทร.ธัญบุรี

ผลคะแนน | WEB : 7320 | FB : 77

B 05 นายศิริศักดิ์ ดวงจนิตา

มรภ.เชียงราย

ผลคะแนน | WEB : 143 | FB : 54

B 06 นายสุชาติ นับเงินอนันต์

มศว. ประสานมิตร

ผลคะแนน | WEB : 55 | FB : 51

B 07 นางสาวอภิญญา ผ่องแผ้ว

มรภ. สวนสุนันทา

ผลคะแนน | WEB : 738 | FB : 49

B 08 นายศิลศิลป์ คำพุฒ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลคะแนน | WEB : 245 | FB : 68

B 09 นายณัฐวุฒิ พวงพี

มทร.ธัญบุรี

ผลคะแนน | WEB : 631 | FB : 93

B 10 นางสาวอุไร รักบุตร

มทร.ศรีวิชัย สงขลา

ผลคะแนน | WEB : 3398 | FB : 112

B 11 นายสุทธิพงษ์ วรแก้วเมือง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลคะแนน | WEB : 15 | FB : 0

B 12 นายไกรวิท นะตะชูสงค์

มรภ.สงขลา

ผลคะแนน | WEB : 407 | FB : 73

B 13 นายวัชรากร วรสิทธิ์

มรภ.เลย

ผลคะแนน | WEB : 113 | FB : 42

B 14 นายประภาส บุญเฮ้า

มรภ.อุบลราชธานี

ผลคะแนน | WEB : 90 | FB : 50

B 15 นายวันเฉลิม คณะสุข

มทร.อีสาน นครราชสีมา

ผลคะแนน | WEB : 557 | FB : 59

B 16 นางสาวอาริสา ชัยหงษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลคะแนน | WEB : 272 | FB : 62

B 17 นายอับดุลเลาะห์ มะดิง

มรภ.สุราษฎร์ธานี

ผลคะแนน | WEB : 527 | FB : 97

B 18 นางสาวนัฎรนันท์ ค้าทันเจริญ

มทร.อีสาน นครราชสีมา

ผลคะแนน | WEB : 575 | FB : 54

B 19 นางสาวสุลวดี นากุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลคะแนน | WEB : 212 | FB : 50

B 20 นายสุทธิเกียรติ เวชแดง

มศว. ประสานมิตร

ผลคะแนน | WEB : 65 | FB : 32

B 21 นางสาวไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ

ม.ทักษิณ สงขลา

ผลคะแนน | WEB : 1052 | FB : 71

B 22 นายจรัญ บุญประเดิม

คณะศิลปกรรม จุฬา

ผลคะแนน | WEB : 3011 | FB : 72

B 23 นายวงศกร เกตุภักดี

บัณฑิตพัฒนศิลป์

ผลคะแนน | WEB : 662 | FB : 54

B 24 นายสราวุตร กลมเกลี้ยง

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ผลคะแนน | WEB : 90 | FB : 62

B 25 นายจรุงรัตน์ รอดคืน

ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

ผลคะแนน | WEB : 176 | FB : 48

B 26 นายวุฒิชัย บุสสยา

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ

ผลคะแนน | WEB : 63 | FB : 80

B 27 นายกิตติศักดิ์ เทพเกาะ

คณะจิตรกรรม ศิลปากร

ผลคะแนน | WEB : 1178 | FB : 171

B 28 นายไกรสิทธิ ชัยชาญ

คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร

ผลคะแนน | WEB : 99 | FB : 102

B 29 นางสาววานีตา อุดมเศรษฐ์

มรภ.สงขลา

ผลคะแนน | WEB : 112 | FB : 40

B 30 นางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลคะแนน | WEB : 71 | FB : 85

B 31 นายจิตรกร มงคลดี

บัณฑิตพัฒนศิลป์

ผลคะแนน | WEB : 9100 | FB : 95

B 32 นายณัฎฐ์ จิตต์วรวงศ์

มทร.รัตนโกสินทร์ เพาะช่าง

ผลคะแนน | WEB : 863 | FB : 118

B 33 นายธนพล จันทรากุลศิริ

มรภ. สวนสุนันทา

ผลคะแนน | WEB : 7658 | FB : 104

B 34 นายพหุกานต์ เม่นสิน

คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร

ผลคะแนน | WEB : 5494 | FB : 189

B 35 นายจักรพันธ์ กันหา

มรภ.สุราษฎร์ธานี

ผลคะแนน | WEB : 1401 | FB : 81

B 36 นายประสงค์ วรคันทักษ์

มรภ.เลย

ผลคะแนน | WEB : 351 | FB : 79

B 37 นายภูวณัฐ ขุนภาษีร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลคะแนน | WEB : 7565 | FB : 280

B 38 นางสาวณัฐธัญญา โรจนกำธร

คณะศิลปกรรม จุฬา

ผลคะแนน | WEB : 79 | FB : 68

B 39 นางสาวสุทธิดี ปิยะโยธิน

คณะครุศาสตร์ จุฬา

ผลคะแนน | WEB : 2108 | FB : 112

B 40 นายมานพ โต๊ะลี

มทร.รัตนโกสินทร์ เพาะช่าง

ผลคะแนน | WEB : 287 | FB : 124

B 41 นายธนสรรค์ ลีสุขสาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลคะแนน | WEB : 191 | FB : 53

B 42 นางสาวไปรยา เกตุกูล

คณะจิตรกรรม ศิลปากร

ผลคะแนน | WEB : 13779 | FB : 366

B 43 นายมูฮัมหมัดซุรียี มะซู

ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

ผลคะแนน | WEB : 157 | FB : 96

B 44 นายนิติพล เลาย้าง

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ

ผลคะแนน | WEB : 134 | FB : 96

B 45 นายจรงค์ เจริญสุข

ม.ทักษิณ สงขลา

ผลคะแนน | WEB : 454 | FB : 47

B 46 นางสาววนิดา อุปถ้มภ์

มรภ.นครราชสีมา

ผลคะแนน | WEB : 1620 | FB : 147

B 47 นายกุลวัฒน์ อินปลอด

มทร.ศรีวิชัย สงขลา

ผลคะแนน | WEB : 3930 | FB : 85

B 48 นางสาวศุภิสรา ปานนิ่ม

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ผลคะแนน | WEB : 3392 | FB : 109

B 49 นายธนูศักดิ์ ชูกลิ่น

มรภ.อุบลราชธานี

ผลคะแนน | WEB : 181 | FB : 44

B 50 นางสาวนริศรา ปัญญาวงศ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลคะแนน | WEB : 1152 | FB : 124

 อ่านบทความทั้งหมด