บรรยากาศ งานตัดสินและประกาศผลรางวัล ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ประจำปี 2555

สัมภาษาณ์ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลยอดเยี่ยม

สัมภาษาณ์ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลความคิดสร้างสรรค์

สัมภาษาณ์ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลดีเด่น

สัมภาษาณ์ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลพิเศษ

บรรยากาศ วันที่ 26 พ.ย. 2555

บรรยากาศ วันที่ 25 พ.ย. 2555

บรรยากาศ วันที่ 24 พ.ย. 255

บรรยากาศ วันที่ 23 พ.ย. 2555

บรรยากาศ วันที่ 22 พ.ย. 2555

บรรยากาศ วันที่ 21 พ.ย. 2555

บรรยากาศ วันที่ 20 พ.ย. 2555

บรรยากาศ วันที่ 19 พ.ย. 2555

บรรยากาศ วันที่ 18 พ.ย. 255

บรรยากาศ วันที่ 17 พ.ย. 2555

คลิปสัมภาษณ์ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

คลิปสัมภาษณ์ศิลปิน AF จีน พัดชา เอิร์ท แท็บบี้

คลิปสัมภาษณ์ คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร

คลิปสัมภาษณ์ อ.ปัญญา วิจินธนสาร