กำหนดการการแข่งขัน

การแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวง แข่งขันโดยนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สำหรับการแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ในครั้งนี้ถือเป็นการจัดครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200 เพื่อสร้างสรรค์งานจิตรกรรม โดยมีการบรรยายจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ เรียนรู้เทคนิค แนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ นานาทัศน์ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาบุคลิกภาพในสังคม ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตศิลปิน

กำหนดเวลาและสถานที่แข่งขัน

การแข่งขันรางวัล "ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง" ในครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 นี้มีระยะเวลา 10 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200

ตารางการบรรยาย และช่วงเวลาปฏิบัติงาน

 
วัน / เวลา
รายการ
วิทยากร / ผู้ดำเนินการ
กำหนดการ วันอังคารที่ 5 พ.ย. 2556
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน  
     
9.00 - 11.30 น. นักศึกษารับอุปกรณ์ และจัดพื้นที่การสร้างสรรค์งานของตนเอง อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา
 
11.30 - 12.00 น. แนะนำสี และอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการแข่งขัน ผู้แทนบริษัท นานมี จำกัด
     
12.00 -15.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน / ทำงานต่อ  
     
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น / กลับที่พัก  
การบรรยายพิเศษ ในระหว่างการแข่งขัน วันที่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2556
วัน / เวลา
รายการ
วิทยากร / ผู้ดำเนินการ
พุธที่ 6 พ.ย. 2556    
13.00 - 14.30 น. "ความประทับใจจากศิลปะในหอศิลป์ที่อังกฤษ" อ.ปัญญา วิจินธนสาร และศิลปินรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง
     
พฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 2556    
13.00 - 14.30 น. "ธรรมะ - ศิลปะ กับการดำเนินชีวิต" พระสันติพงศ์ เขมปญโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
     
ศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2556    
09.30 -11.00 น. "โอกาสทางอาชีพของนักศึกษาศิลปะ" คุณชัยประนิน วิสุทธิผล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีบีดับบลิวเอ ไทยแลนด์ จำกัด
     
เสาร์ที่ 9 พ.ย. 2556    
17.00 - 19.00 น. "ปัญหาในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ" อ.ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ
     
อาทิตย์ที่ 10 พ.ย. 2556    
13.00 - 14.30 น. "ปกติศิลป์" เรื่องของศิลปะ ที่ยังไม่ปกติ คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
หอศิลป์ร่วมสมัยเถ้า ฮง ไถ่ d Kunst
     
จันทร์ที่ 11 พ.ย. 2556    
13.00 - 14.30 น. "ศิลปิน - หอศิลป์ จะสู่ความสำเร็จร่วมกันได้อย่างไร" ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์
     
อังคารที่ 12 พ.ย. 2556    
13.00 - 14.30 น. "ศิลปะร่วมสมัย : เนื้อหาและรูปแบบ" ศ.วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ
     
พุธที่ 13 พ.ย. 2556    
- อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มาเยี่ยมชมการทำงานของนักศึกษา (ไม่มีบรรยาย)
     
พฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2556    
9.00 - 12.00 น. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน  
14.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล  
 
หมายเหตุ วิทยากรและวันบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงตามความความเหมาะสม

โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ผ่านมา