การแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวงประจำปี 2556

สิ้นสุดการรอคอย!!! สำหรับการแข่งขันวาดภาพของน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 6 (ประจำปี 2556) ... ผลการตัดสินรางวัลศิลปินดาวเด่น ทั้ง 3 รางวัล ดังนี้่ค่ะ

1. ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลยอดเยี่ยม
B27 :น.ส.กามีละ อิละละ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2. ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลความคิดสร้างสรรค์
B51 :น.ส.พฤตินันทร์ ดำนิ่ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3. ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลดีเด่น ได้แก่
B29 :นายบุญศรี เจริญยิ่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

กิจกรรมชิงรางวัล

กิจกรรมร่วมโหวต .. โหวตตรงใจกรรมการ

ประกาศรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันกันเรียบร้อยแล้ว ทีนี้มาประกาศผลผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับโครงการฯ ด้วยการร่วมโหวตให้กับผลงานหรือศิลปินที่ขื่นชอบ และการโหวตนั้น ตรงกับการตัดสินของคณะกรรมการ คือผู้ที่ร่วมโหวตให้กับ B.... นั่นเองค่ะ .... ผู้โชคดีทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณ sirinart Sujaree (ร่วมโหวตผ่านเว็บไซต์ B 08)
2. คุณ ศุภรัตน์ นามวงษ์ (ร่วมโหวตผ่านเว็บไซต์ B 34)
3. คุณ Phruthimun Dumnim (ร่วมโหวตผ่าน Facebook B 40)
4. คุณ Afinee Jehda-oh (ร่วมโหวตผ่าน Facebook B 43)
หมายเหตุ : ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลได้ที่ทีมงาน โทรศัพท์ 080-551-1357 ค่ะ

++ รางวัลผู้โชคดีร่วมโหวตประจำวัน ++

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกด Like และกดโหวต ประจำวันพุธที่ 13 พ.ย. 2556 คือ .... คือ ... คือ ^^
1. คุณ ถิรธนานนท์เดชา ศุภวิจิตรวงศ์ (โหวตผ่านเว็บไซต์ ให้กับหมายเลข B 04)
2. คุณ หัวโต โซเซเดลลี่ (โหวตผ่าน Facebook ให้กับหมายเลข B 44)
ยินดีด้วยนะคะ และท่านสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่เบอร์ 080 - 5511357 ค่ะ ^___^

ดูรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดที่นี่ ..

 

++ เช็คเรทติ้งกันหน่อยจ้ะ ++

อัปเดทคะแนนล่าสุด วันอังคารที่ 12 พ.ย. 2556 .... แซงกันกระจุยเลย !!! ทุกอันดับ ^^

Instagram

Follow Us : Bualuang101
+ดูภาพ instagram ทั้งหมดคลิกที่นี่
+

ร่วมโหวตผลงาน

[Alternative text]

B 40 นายวิษณุพงศ์ ศรีพรหมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผลคะแนน | WEB : 328 | FB : 19 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 40

[Alternative text]

B 41 นายวัชรภัทร คงขาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลคะแนน | WEB : 10 | FB : 2 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 41

[Alternative text]

B 42 นายขจรศักดิ์ แฝงโกฎิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผลคะแนน | WEB : 402 | FB : 11 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 42

[Alternative text]

B 43 น.ส.อารี จุลกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผลคะแนน | WEB : 35 | FB : 21 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 43

[Alternative text]

B 44 นายปกป้อง เมืองมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผลคะแนน | WEB : 301 | FB : 27 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 44

[Alternative text]

B 45 น.ส.อรุณทิพา แก้วพลงามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลคะแนน | WEB : 70 | FB : 9 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 45

[Alternative text]

B 46 นายภานุพล ไมตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลคะแนน | WEB : 2293 | FB : 15 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 46

[Alternative text]

B 47 น.ส.ทิพวรรณ อยู่เป็นสุขคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลคะแนน | WEB : 333 | FB : 26 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 47

[Alternative text]

B 48 นายพรหมศิริ หัตถกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผลคะแนน | WEB : 171 | FB : 14 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 48

[Alternative text]

B 49 น.ส.กัญญาวีร์ เทียนขุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ผลคะแนน | WEB : 85 | FB : 10 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 49

[Alternative text]

B 50 นายชนะ แสนสนั่นชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ผลคะแนน | WEB : 411 | FB : 21 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 50

[Alternative text]

B 51 น.ส.พฤตินันทร์ ดำนิ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผลคะแนน | WEB : 183 | FB : 48 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 51

[Alternative text]

B 52 นางสาวอำไพ ดาวกลางไพรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผลคะแนน | WEB : 447 | FB : 18 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 52

[Alternative text]

B 01 น.ส.จิตวิสุทธิ์ การิโกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลคะแนน | WEB : 325 | FB : 37 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 01

[Alternative text]

B 02 นายสุรวร เจริญสินทวีกุลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลคะแนน | WEB : 485 | FB : 28 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 02

[Alternative text]

B 03 นายวัฒนา จริยาประเสริฐมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ผลคะแนน | WEB : 2254 | FB : 47 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 03

[Alternative text]

B 04 นายชาร์ลี พันธุ์สุขเภาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี
ผลคะแนน | WEB : 234 | FB : 50 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 04

[Alternative text]

B 05 นายอมรเทพ ศรีเทพคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
ผลคะแนน | WEB : 121 | FB : 27 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 05

[Alternative text]

B 06 นายณฐกร คำกายปรงมหาวิทยาลัยบูรพา
ผลคะแนน | WEB : 1232 | FB : 43 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 06

[Alternative text]

B 07 นายกิตติพงษ์ บัวระภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลคะแนน | WEB : 57 | FB : 6 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 07

[Alternative text]

B 08 น.ส.ณัฐสุดา ภิรมย์มากมหาวิทยาลัยบูรพา
ผลคะแนน | WEB : 156 | FB : 25 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 08

[Alternative text]

B 09 นายตรีเทพ สิลาไกรลาสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
ผลคะแนน | WEB : 2357 | FB : 17 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 09

[Alternative text]

B 10 นายจิรายุ วิเศษรัตน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลคะแนน | WEB : 243 | FB : 12 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 10

[Alternative text]

B 11 น.ส.นิจสุภา นาคอุไรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลคะแนน | WEB : 58 | FB : 17 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 11

[Alternative text]

B 12 นายประเชิญ เหลาฤทธิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลคะแนน | WEB : 98 | FB : 31 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 12

[Alternative text]

B 13 นายไกรวิทย์ นะตะชูสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผลคะแนน | WEB : 2 | FB : 1 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 13

[Alternative text]

B 14 นางสาวซูไฮดา มะดีเย๊าะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผลคะแนน | WEB : 141 | FB : 8 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 14

[Alternative text]

B 15 นายนัฐวุฒิ กองลีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลคะแนน | WEB : 158 | FB : 7 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 15

[Alternative text]

B 16 น.ส.อรวรรณ แก้วแดงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลคะแนน | WEB : 148 | FB : 6 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 16

[Alternative text]

B 17 น.ส.วัลลภา แจ่มจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลคะแนน | WEB : 107 | FB : 4 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 17

[Alternative text]

B 18 นายศรายุทธ มณีมัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผลคะแนน | WEB : 30 | FB : 4 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 18

[Alternative text]

B 19 นายวิศรุต ขันทองคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
ผลคะแนน | WEB : 241 | FB : 9 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 19

[Alternative text]

B 20 นายสุวรรณา ชาตะบุตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลคะแนน | WEB : 140 | FB : 43 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 20

[Alternative text]

B 21 นายนิพนธ์ แตงแจ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ผลคะแนน | WEB : 125 | FB : 18 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 21

[Alternative text]

B 22 น.ส.หนึ่งฤทัย จันทร์มณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผลคะแนน | WEB : 269 | FB : 16 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 22

[Alternative text]

B 23 น.ส.ศิริวรรณ จันทุรศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลคะแนน | WEB : 2012 | FB : 40 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 23

[Alternative text]

B 24 นายยืนยง ทานอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผลคะแนน | WEB : 207 | FB : 13 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 24

[Alternative text]

B 25 น.ส.ทิพยาภรณ์ ทองแช่มคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
ผลคะแนน | WEB : 305 | FB : 14 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 25

[Alternative text]

B 26 นายปิยังกูร ตันวิเชียรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผลคะแนน | WEB : 225 | FB : 22 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 26

[Alternative text]

B 27 น.ส.กามีละ อิละละมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลคะแนน | WEB : 79 | FB : 35 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 27

[Alternative text]

B 28 น.ส.ณัฐกาญจน์ จันทน์เนื้อไม้คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
ผลคะแนน | WEB : 88 | FB : 21 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 28

[Alternative text]

B 29 นายบุญศรี เจริญยิ่งคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลคะแนน | WEB : 77 | FB : 48 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 29

[Alternative text]

B 30 นายชิตชนุ สินด้วงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
ผลคะแนน | WEB : 1454 | FB : 13 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 30

[Alternative text]

B 31 นายประภากร ศุภกิจทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลคะแนน | WEB : 19 | FB : 4 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 31

[Alternative text]

B 32 น.ส.กนกวรรณ ผ่องใสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา
ผลคะแนน | WEB : 138 | FB : 18 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 32

[Alternative text]

B 33 น.ส.ชลลดา ยุระยาตร์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลคะแนน | WEB : 49 | FB : 9 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 33

[Alternative text]

B 34 น.ส.ณัฐณิชา นามวงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา
ผลคะแนน | WEB : 1782 | FB : 9 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 34

[Alternative text]

B 35 น.ส.น้ำฝน ช่วยบำรุงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา
ผลคะแนน | WEB : 111 | FB : 13 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 35

[Alternative text]

B 36 น.ส.รตา อักษรทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี
ผลคะแนน | WEB : 2730 | FB : 19 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 36

[Alternative text]

B 37 น.ส.ศุภานัน คนหมันมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลคะแนน | WEB : 457 | FB : 31 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 37

[Alternative text]

B 38 นายมกรา จันหฤทัยคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลคะแนน | WEB : 39 | FB : 17 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 38

[Alternative text]

B 39 น.ส.อังศิญาภรณ์ พร้อมสันเทียะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา
ผลคะแนน | WEB : 3111 | FB : 4 ดูผลงาน
ผู้เข้าแข่งขัน

โหวตผลงาน

B 39

ศิลปะเรื่องง่าย ๆ ถ้าใจรัก

โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ผ่านมา