กิจกรรมร่วมโหวต .. โหวตตรงใจกรรมการ

ร่วมโหวตให้กับผลงานหรือศิลปินที่ขื่นชอบ หากผลโหวตตรงกับการตัดสินของคณะกรรมการ ลุ้นรับเสื้อยืด T-Shirt โครงการ รุ่น Limited Edition >> ลายเพ้นท์สุดชิค โดยฝีไม้ลายมือของศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 4 ลาย 4 สไตล์ ฟรี !!!

หมายเหตุ
- ผู้ที่ร่วมโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยมเท่านั้น ที่จะมีสิทธิได้รับการสุ่มรับรางวัล จำนวน 4 ท่าน
- สามารถร่วมโหวตได้ทั้งทางเว็บไซต์ (http://bualuang101.kapook.com) และทาง Facebook (www.facebook.com/ดาวเด่นบัวหลวง101)
- ทีมงานจะทำการเก็บทุกคะแนนโหวต (ที่โหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม) และทำการสุ่มจับรางวัล จำนวน 4 รางวัล ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 (หลังจากการประกาศผลรางวัลเสร็จสิ้น)
- สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไปตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้ (เบอร์โทรศัพท์, Email)

รางวัลเสื้อยืด T-Shirt รุ่น Limited Edition


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมโหวตประจำวัน

ผู้โชคดีร่วมโหวตประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
1. คุณ ถิรธนานนท์เดชา ศุภวิจิตรวงศ์ (โหวตผ่านเว็บไซต์ ให้กับหมายเลข B 04)
2. คุณ หัวโต โซเซเดลลี่ (โหวตผ่าน Facebook ให้กับหมายเลข B 44)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ผู้โชคดีร่วมโหวตประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
1. คุณ Tee (โหวตผ่านเว็บไซต์ ให้กับหมายเลข B 20)
2. คุณ Toon Remy Martin (โหวตผ่าน Facebook ให้กับหมายเลข B 37)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ผู้โชคดีร่วมโหวตประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
1. คุณ อลิสา บุญดี (โหวตผ่านเว็บไซต์ ให้กับหมายเลข B 03)
2. คุณ Jspirit Inmind (โหวตผ่าน Facebook ให้กับหมายเลข B 29)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ผู้โชคดีร่วมโหวตประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
1. คุณ พัชราภรณ์ ภักดี (โหวตผ่านเว็บไซต์ B 15)
2. คุณ Bundit Sirirat (โหวตผ่าน Facebook B 18)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ผู้โชคดีร่วมโหวตประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
1. คุณ Chompoo (โหวตผ่านเว็บไซต์ให้ B 06)
2. คุณ กอ อิง ไม้เอก กิ่ง (โหวตผ่าน Facebook ให้ B 42)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ผู้โชคดีร่วมโหวตประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
1. คุณโรจน์ อ่อนจันทร์ (โหวตผ่านเว็บไซต์ให้ B 36)
2. คุณ Manchusa Momo(โหวตผ่าน Facebook ให้ B 08)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ผู้โชคดีร่วมโหวตประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
1. คุณดอกแก้ว อรุณรัก (โหวตผ่านเว็บไซต์ให้ B 12)
2. คุณฐิตารีย์ ดวงหม่อง (โหวตผ่าน Facebook ให้ B 42)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ผู้โชคดีร่วมโหวตประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
1. คุณ Julapathana Kirati (โหวตผ่านเว็บไซต์ให้ B 05)
2. คุณ nalinnipa Srivipapattana (โหวตผ่าน Facebook ให้ B 30)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ผู้โชคดีร่วมโหวตประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
1. คุณ อดิศรณ์ หมอน้ำร้อน (โหวตผ่านเว็บไซต์ให้ B 22)
2. คุณไอลดา พลเทพ (โหวตผ่านเว็บไซต์ให้ B 42)

-----------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลด้วยตนเองที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 080-551-1357

โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ผ่านมา