กำหนดการการแข่งขัน
     

การแข่งขันวาดภาพสด ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ ๗ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗) แข่งขันโดยนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เลขที่ ๑๐๑ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐


ตารางการบรรยาย และช่วงเวลาปฏิบัติงาน

วัน / เวลา
หัวข้อการบรรยาย
วิทยากร
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557    
8.30 - 9.00
ลงทะเบียน
 
9.00 - 11.30
กล่าวต้อนรับนักศึกษา [Live]
นักศึกษารับอุปกรณ์ และจัดพื้นที่สร้างสรรค์งานของตนเอง

อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา
กรรมการโครงการดาวเด่นบัวหลวง

11.30 - 12.00
แนะนำสี และอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการแข่งขัน [Live]

โดย ผู้แทนบริษัท นานมี จำกัด

12.00 -15.00
รับประทานอาหารกลางวัน / ทำงานต่อ  
18.00 รับประทานอาหารเย็น / กลับที่พัก  
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557    
09.00 - 10.30 ประวัติศาสตร์จิตรกรรมไทยสู่ความเป็นจิตรกรรมร่วมสมัย [Live] ศ. ปรีชา เถาทอง
ศิลปินแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557    
10.30 - 12.00 โอกาสทางอาชีพของนักศึกษาศิลปะ [Live] คุณชัยประนิน วิสุทธิผล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท TBWA
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557    
  ไม่มีการบรรยาย  
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557    
09.00 - 10.30 ศิลปะกับชุมชน [Live] อ.สาครินทร์ เครืออ่อน
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557    
13.00 - 14.30 ธรรมะ - ศิลปะ กับการดำเนินชีวิต [Live] ภันเตฐิตธนโพธิภิกขุ
วัดไทยพุทธคยา
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557    
09.00 - 10.30 เดินชมผลงาน และให้คำแนะนำผู้เข้าแข่งขัน[Live] อ.ปัญญา วิจินธนสาร
และศิลปินรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง
วันเสาร์์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557    
  ไม่มีการบรรยาย  
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557    
15.00 - 17.00 การจัดการศิลปะ[Live] คุณเดียร์บอร์น เมณฑกา
วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557    
9.00 - 12.00 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน คณะกรรมการ
14.00 ประกาศผลและมอบรางวัล [Live]  
หมายเหตุ วิทยากรและวันบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงตามความความเหมาะสม / นอกเวลาบรรยาย จะมีการถ่ายทอดบรรยากาศสดการแข่งขันวาดภาพ [Live] (ติดตามเวลาออกอากาศได้ที่หน้าเว็บไซต์ Bualuang101.kapook.com)