คลิปวิดีโอการบรรยายในโครงการ ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 7