กิจกรรมถูกใจให้โหวต

เชิญร่วมเชียร์ ร่วมโหวต ให้กับผลงานที่โดนตา หรือศิลปินที่ถูกใจ พร้อมร่วมลุ้นรางวัล สุ่มผู้โชคดีที่ร่วมโหวต ทุกวัน วันละ 2 รางวัล (ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 พ.ย. 2558)

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมโหวตให้กับผลงานหรือศิลปินที่ชื่นชอบ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ http//Bualuang101.kapook.com แล้วรอลุ้นรับรางวัลเสื้อยืด T-Shirt โครงการดาวเด่นบัวหลวง รุ่น Limited Edition ทุกวัน วันละ 1 รางวัล โดยการสุ่มผู้โชคดีที่ร่วมโหวตในทุกวัน ตลอดการแข่งขัน (7 - 16 พฤศจิกายน 2558)
เงื่อนไขการร่วมสนุกชิงรางวัล
1. ร่วมโหวตให้กับผลงานหรือศิลปินที่ขื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์โครงการ http://Bualuang101.kapook.com
2. เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 พฤศจิกายน 2558
3. สุ่มจับรางวัลผู้โชคดีลุ้นรับเสื้อยืด T-Shirt โครงการดาวเด่นบัวหลวง วันละ 2 รางวัล
4. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีให้ทราบที่ http://bualuang101.kapook.com/หรือทำการติดต่อกลับไปตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้ (เบอร์โทรศัพท์, Email)

การประกาศผล - ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านเว็บไซต์โครงการ http//Bualuang101.kapook.com ทุกวัน วันละ 2 รางวัล

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "เสื้อยืดที่ระลึกโครงการฯ" กับกิจกรรมโหวตผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่

ประจำวันที่่ 14 พฤศจิกายน 2558
1. คุณสิริพร อินอ่อน | โหวตให้กับ B 01
2. คุณนุชราภรณ์ ถิระโคตร | โหวตให้กับ B 03

ประจำวันที่่ 14 พฤศจิกายน 2558
1. คุณยุพิน มีจำนงค์ | โหวตให้กับ B 35
2. คุณรุสไซนี อาแวบือซา | โหวตให้กับ B 09

ประจำวันที่่ 13 พฤศจิกายน 2558
1. คุณมณี ปักกะสัง | โหวตให้กับ B 17
2. คุณดนัยพัฒน์ ขันกฤษณ์ | โหวตให้กับ B 40

ประจำวันที่่ 12 พฤศจิกายน 2558
1. คุณกระรินทร์ เลี่ยมกลาง | โหวตให้กับ B 24
2. คุณปาณิสรา เตชนันท์ | โหวตให้กับ B 56

ประจำวันที่่ 11 พฤศจิกายน 2558
1. คุณวรวรรณ วอระชินา | โหวตให้กับ B 01
2. คุณสุภาวดี ทองศรีสุข์ | โหวตให้กับ B 47

ประจำวันที่่ 10 พฤศจิกายน 2558
1. คุณณัฐนันท์ เอี่ยมละออง | โหวตให้กับ B 46
2. คุณนิจฉรา กันไชย์ | โหวตให้กับ B 27

ประจำวันที่่ 9 พฤศจิกายน 2558
1. คุณรุ้งจิรา ช่างถัก | โหวตให้กับ B 20
2. คุณกิตติพงษ์ บัวระภา | โหวตให้กับ B 43

ประจำวันที่่ 8 พฤศจิกายน 2558
1. คุณอาทินันท์ สุวรรณไตร | โหวตให้กับ B 58
2. คุณพรรณิภา ภูกองสังข์ | โหวตให้กับ B 20

ประจำวันที่่ 7 พฤศจิกายน 2558
1. คุณเฉลิมขวัญ คงเจริญ | โหวตให้กับ B 14
2. คุณสุภัสสร โป๊ะสูงเนิน | โหวตให้กับ B 40

หมายเหตุ : ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2281-5360 ถึง 1 (ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)

กิจกรรม “สำนึกไทย”

เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม "สำนึกไทย" แล้วลุ้นรับรางวัล หนังสือ 3 ทศวรรษ 1 ชุด (มี 3 เล่ม) พร้อมเสื้อยืดที่ระลึก โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ประจำปี ๒๕๕๘ (15 รางวัล)

กติกาง่าย ๆ ดังนี้

 

การประกาศผลรางวัล

ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลงานเข้าตา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 15 รางวัล ที่นี่ หรือ ผ่านทาง ดาวเด่นบัวหลวง

 

สนับสนุนกิจกรรมโดย

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในกิจกรรม “สำนึกไทย”

ผู้โชคดีได้รับรางวัลหนังสือ 3 ทศวรรษ 1 ชุด พร้อมเสื้อที่ระลึกโครงการดาวเด่นบัวหลวง ประจำปี 2558

 • คุณ ธีระพล รินทร

ผู้โชคดีได้รับรางวัลเสื้อที่ระลึกโครงการดาวเด่นบัวหลวง ประจำปี 2558

 • คุณ ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล
 • คุณ พงศ์ปิติ ศุระศรางค์
 • คุณ ธีรวุฒิ กุศลมโนมัย
 • คุณ วุฒิกร ศรศิลป์
 • คุณ วีรศักดิ์ สังข์เสียงสูง
 • คุณ อัญชลี แซ่โลว
 • คุณ เพ็ญจันทร์ แจ่มจันทร์
 • คุณ สุริยา กองแก้ว
 • คุณ ธนวัต จันทร์ลัภ
 • คุณ ศิริกาญจน์ ธนะจันทร์
 • คุณ นพรัตน์ ลักขณาศิริกุล
 • คุณ พิชญุตม์ รัตนสุวรรณชัย

หมายเหตุ : ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลด้วยตัวเองได้ที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2281 5360-1 (ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ในเวลา 10.00 - 17.00 น.)